Värmeisolering / Heat protection

Ferrita har sedan länge utvecklat värmeisolering till olika applikationer dock främst till avgassystem och förbränningsmotorer.

 Att kapsla in värme i avgassystem samt isolera de varmaste delarna av motor dvs. turbo med tillhörande rör, grenrör, samt andra rör har en stor betydelse för livslängden och funktionaliteten av motordelar som är värmekänsliga.

 Varje applikation tillverkad av Ferrita får skräddarsydd isolering med materialsammanställning som är optimal och ger det bästa resultat dvs. önskad temperatursänkning.

Med hjälp av datorprogram väljer vi isoleringsmaterial som är bäst för respektive ändamål.

 Beroende på kraven väljer vi olika materialtyper och sammanställer till färdiga isoleringsdetaljer. 
 Vi använder oss utav glasfiber, silikat, pyrogel, unifrax, teflon samt silikon för att tillverka våra isoleringsdetaljer.

Vill du ha hjälp att ta fram en värmeisolering som passar dina krav?
Hör av dig till våra tekniker på: 0221-18070

Hård isolering

 

Mjuk isolering