Luftfilter

BMC OCH SPRINT FILTER

Här finns vårt sortiment av luftfilter som du kan beställa och köpa hos oss.

Det är sport panel-/insatsfilter som ersättning för original, samt koniska filter vilket ger ökad effekt och bättre ljud genom att motorn förses med mer luft. Fabrikaten är BMC och Sprint filter.

BMC

De välkända filtren i sin klassiska röda design, tillverkade i helgjutet utförande utan skarver eller svetsfogar vilket ger en stabil och stadig konstruktion. Filtermaterialet är med flertal lager av bomullsväv som är behandlat med en speciell oljefilm för bästa filteregenskaper. Filtren är täckta med aluminiumnät som har en epoxybelagd yta och är tvättbara för att återanvändas.

SPRINT FILTER

Utveckling. Med ett nytt patenterat luftfilterkoncept med ett innovativt polystermaterial som gör att luftkanalerna är konstant kalibrerade till ett bestämt flöde. Testresultat i bänk visar att Sprint filter är den bästa lösningen för att leverera rätt mängd luft på ett konstant sätt. Detta uppnås tack vare optimering av ytorna på alla luftfilter som är anpassade för att monteras i original luftbox. De följer således den maximala uppnåbara ytan: mer LUFT, mer KRAFT, mer FILTRERING. Sprint filter utvecklar ständigt nya lösningar med de bästa racingteamen i världen, för att söka efter maximal effekt och minimal strömförlust.

Material. Sprint filters polyester membran är extremt tåliga, stabila och påverkas inte av vikning under tillverkning i jämförelse med bomullsfilter som har vävning där flera lager överlappar varandra, vilket leder till i vissa områden dålig och ineffektiv filtrering. Det finns inte något filter i världen som bygger på en liknande teckning. Membranfiltret består av ett tyg med polyestertrådar från Ø 22 mikron (P08F1-85). Dessutom fördubblas filtreringsytan mer än på något annat specialfilter.

Enkelt underhåll. Sprint filters rengöringsprocedur är enkel och snabb: Använd lufttryck i motsatt rikning, för att rensa bort skräp och damm som samlats upp. Ingen tvätt eller torkning är nödvändig. Filtret kan återmonteras omedelbart. Underhåll av luftfiltret är viktigt för motorns skydd, skötsel och effektivet. Ett rent och oskadat filter garanterar alltid rätt mängd ren luft för luftboxen.