Lastbil

Avgassystem och detaljer tillverkas mot kundorder och kan levereras direkt, monteras på plats eller specialtillverkas direkt på fordon. Ferritas rostfria avgassystem uppfyller de höga krav som ställs på kvalitet och miljö. Anpassade artiklar för avseende av effekt, ljudnivå och ekonomi. För produktinformation och priser vänligen kontakta Ferrita:
Via telefon: 0221-18070 eller mail: mail@ferrita.com

 

Köp Universaldelar till Lastsbil

 

AVGASRENINGS-UTRUSTNING FÖR EURO UPPGRADERING TILL LASTBILAR

 

Till fordon som inte uppfyller marknadens EURO - krav finns möjlighet att eftermontera typgodkänd avgasreningsutrustning som är anpassad efter gällande direktiv. Katalytiskt dieselpartikelfilter avlägsnar sotpartiklar (PM), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO).
SCR-omvandlare avlägsnar NOx.
Komplett med rör, tillsatstank, doseringssystem, styrning och övervakning.
Utförande beror på fordon och uppgraderingsnivå.

 

Miljözoner i Sverige
Alla städer i Sverige är skyldiga att garantera sina invånare acceptabel luftkvalitet. I många städer behöver NOx och partiklar minskas och detta skall uppnås genom införande av miljözoner.

I en miljözon finns miljöbegränsningar för tunga fordon (över 3,5 t).

* Alla tunga, dieseldrivna lastbilar och bussar är tillåtna att komma in miljözon i minst 6 år, räknat från den första registreringen av fordonet, oavsett registreringsland

* EURO 2 och 3 fordon kan komma in i miljözon i 8 år räknat från första registreringen av fordonet

* EURO 4 fordon kan komma in i miljözon till och med år 2016, oavsett registreringsåret

* EURO 5 fordon kan komma in i miljözon till och med år 2020, oavsett registreringsåret

* EURO 6 har ingen fastställd gräns

 

Typgodkänd utrustning
Ferrita tillhandahåller typgodkänd utrustning för uppgradering av tunga fordon, bussar och lastbilar, från EURO 2, 3 och 4 till Euro 5, samt Euro 4 och 5 till Euro 6, för att få framföras i svenska miljözoner (Miljözon). Detta innebär att ett fordon som efter montering med detta system besiktigas och får rätt uppgradering.

En annan viktig faktor är även att anpassa sig efter upphandlingar, där det ofta ställs krav på fordon med EURO 5 eller Euro 6 klassificering.

Vi tillhandahåller komplett utrustning, monterat på fordon och besiktigat med nytt registreringsbevis.