Entreprenad

Avgassystem tillverkas mot kundorder och kan levereras direkt, monteras eller specialtillverkas direkt på fordon/arbetsredskap.

Ferritas rostfria avgassystem uppfyller de höga krav som ställs på kvalitet och ergonomi för att kunna uppnå en för varje fordon/arbetsredskap anpassad nivå avseende effekt, ljudnivå och ekonomi.

För produktinformation och priser vänligen kontakta Ferrita per telefon, nr. 0221-18070.

Köp Universaldelar