Företagspresentation

Ferrita tillverkar rostfria avgassystem för alla typer av fordon och specialprodukter till processindustrin. Vi siktar högt inför framtiden och tillsammans med våra kunder, leverantörer och övriga vill vi skapa ett stort mervärde för alla inblandade. Engagemanget inom motorsport representerar en viktigt del av det mervärdet. Affärsidén är i korthet att genom utveckling och tillverkning av rostfria avgassystem förse fordonsindustrins eftermarknad med ljud, effekt och miljöriktiga alternativ inom avgasområdet.
Vår verksamhet och produkter ska långsiktigt förbättras genom medvetna satsningar på effektivisering av processer och personalkompetens med fokusering på kvalitet och miljö. För kunden ska vi naturligtvis alltid tillhandahålla produkter med bästa kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Ferritas målsättning är att vara marknadsledande i Skandinavien inom rostfria avgassystem för personbilar, tunga fordon och entreprenadmaskiner. Med en dokumenterad kvalitets- och miljöpolicy enligt ISO-standard är det Ferritas strävan att vår miljömedvetenhet, kvalitativa nivå och kundförtroende ska genomsyra vårt företagsklimat.

Ferrita ger aldrig avkall på kvaliteten, glömmer inte människan bakom och behovet av upplevelser för alla sinnen.

Video

 

Fakta om Ferrita

1959 grundades Ferrita AB

1991 förvärvar Micael Ljungström Ferrita AB som namnändras till Ferrita Sweden AB

1994 förvärvar Micael aktierna i företaget Godarb AB

1998 - 2003 köper Micael aktier i Becur AB (Tidigare namn Sinus som etablerades år 1974)

2001 Ferrita Sweden AB tilldelas hederspriset i tävlingen Årets Miljömaskin pris 2001 av bl.a.  Sveriges Byggindustrier, Tidningen Byggindustrin, Storstädernas miljökonsult Jörn Engström, Vägverket och Byggmaskin föreningen. 

2003 bildas koncernen Godarb AB och Ferrita Sweden AB blir dotterbolag

2003 bildas Ferrita Norge AS och Ferrita Sweden går in som delägare

2004 förvärvade Godarb AB finska företaget Metpela OY med 53 anställda

2008 såldes Metpela OY

2010 såldes Becur AB i Bureå

2016 gjordes den största investeringen på många år i en solcellsanläggning med omfattande yta på 1532m². Vi kan stolt meddela att vi egenproducerar upp emot 65% av vårt energibehov. Vi har bytt fossil uppvärmning till energieffektiva luftvärmepumpar.

2017 ISO certifieringsprocessen utvecklas till en helt ny nivå

Vi som jobbar på Ferrita Sweden AB


Micael
VD
Markus
Produktionschef

Thomas
Marknadsansvarig

Anders
Produktionsplanering

Mikael
Säljare och ljuddämpardesigner
Regina
Ekonomi
Johanna 
Ekonomi

Hampus
Gods, webb och tryckeriavdelning

Emil
Slutmontör

Roman 
Slutmontör

Mattias
Slutmontör

Reine 
Slutmontör

Viktor 
Avgasdesigner
Kenneth "Keno"
Avgasdesigner


Mats
Specialtillverkningar, produktonsutveckling

Tintin
Ink. gods & lagerhantering