Länkar

Ferrita kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Ferritas kontroll, och webb-platser utanför Ferritas kontroll kan länka till hemsidan. Även om Ferrita försöker säkerställa att Ferrita enbart länkar till webbplatser som delar Ferritas personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Ferrita inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.