Företagspresentation

Ferrita tillverkar rostfria avgassystem för alla typer av fordon och specialprodukter till processindustrin. Vi siktar högt inför framtiden och tillsammans med våra kunder, leverantörer och övriga vill vi skapa ett stort mervärde för alla inblandade. Engagemanget inom motorsport representerar en viktigt del av det mervärdet. Affärsidén är i korthet att genom utveckling och tillverkning av rostfria avgassystem förse fordonsindustrins eftermarknad med ljud, effekt och miljöriktiga alternativ inom avgasområdet. 
Vår verksamhet och produkter ska långsiktigt förbättras genom medvetna satsningar på effektivisering av processer och personalkompetens med fokusering på kvalitet och miljö. För kunden ska vi naturligtvis alltid tillhandahålla produkter med bästa kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Ferritas målsättning är att vara marknadsledande i Skandinavien inom rostfria avgassystem för personbilar, tunga fordon och entreprenadmaskiner. Med en dokumenterad kvalitets- och miljöpolicy enligt ISO-standard är det Ferritas strävan att vår miljömedvetenhet, kvalitativa nivå och kundförtroende ska genomsyra vårt företagsklimat.

Ferrita ger aldrig avkall på kvaliteten, glömmer inte människan bakom och behovet av upplevelser för alla sinnen.