Fakta om Ferrita

1959 grundades Ferrita AB

1991 förvärvar Micael Ljungström Ferrita AB och namnändrar till Ferrita Sweden AB

1994 förvärvar Micael aktierna i företaget Godarb AB

1998 - 2003 köper Micael aktier i Becur AB (Tidigare namn Sinus som etablerades år 1974)

2003 bildas koncernen Godarb AB som övertar Ferrita Sweden AB:s aktier och Becur AB:s aktier

2003 bildas Ferrita Norge AS och Ferrita Sweden går in som delägare

2004 förvärvade Godarb AB finska företaget Metpela OY med 53 anställda

2008 såldes Metpela OY

2010 såldes Becur AB i Bureå

2017 Investeringar i den egna fastigheten och fabrikslokalen med solpaneler som täcker en yta på 1532m² och ger 65% av årsbehovet.