BÅTAR

Båtar har samma behov som person- och yrkestrafik på land; rätt effekt, prestanda och ljudnivå. Det gäller särskilt båtar i yrkestrafik, där vi exempelvis levererar avgasutrustning till passagerarfartyg i Stockholms skärgård. Kontakta Ferrita i Köping för mer information. Tel: 0221-18070.